Før vinteren er over reknar Vereide med å få 100 lass med bjørkeved frå Litauen.

— Hittil har vi selt over 30 trailerlass. Problemet er at vi ikkje greier å få tak i nok, seier Vereide til Firda Tidend.

Han trudde det blei hogge nok ved her i landet til å dekke etterspurnaden. Men der tok han heilt feil:

— Vedhogst er ikkje interessant for norske skogeigarar.