Gjennom forestillingen ”i rommet innenfor rommet”, som ble vist i Festsalen ved NLA Lærerhøgskolen denne uken, var en av intensjonene å skape ”et assosiasjonsrom rundt ett eller flere tema”. Og sannelig ble det en assosiasjonsrik opplevelse.

Kanskje ikke helt enkelt å finne tråden gjennom det vi fikk se, høre og sanse, men på den annen side ble det slett ingen trådløs forestilling, verken på den ene eller annen måte.

Ulike tolkninger

Vi kan ha ulike tolkninger med oss i etterkant av forestillingen, men utvilsomt var det mange springbrett til det vi i NLA sammenheng er opptatt av: Livstolkning, menneskesyn og verdiformidling! Og Marius, om han nå er liten eller stor, er heller ingen ukjent figur både i litterær sammenheng eller pedagogisk kontekst.

Vi ble ikke så lite imponert av det studentene hadde fått til, og måten de gjennomførte det hele på. All honnør både til lærere og studenter. Vi kan ikke si annet et høylytt bravo!

Performance

Bak forstillingen sto den estetiske linjen ved NLA Lærerhøgskolen. Den består av tre grupper: Kunst og håndverk, musikk og drama. Disse hadde gått sammen og laget en såkalt performanceforestilling. Det betyr en likeverdig blanding av kunstartene som de tre gruppene representerer, og som i forestillingen til sammen skaper en helhet.

De til sammen 30 studentene som var sammen om forestillingen er inne i andre året i sin allmennlærerutdanning og har her satset på estetiske valgfag.

Rapping.Alle foto: Audun Mosevoll
En del av performanceforestillingen.
Figurer vises frem.
Ut av rommet.