OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Seks uker gjenstår før lobbyister fra Bergen og Trondheim kan hoppe i taket eller innse et sviende nederlag: Fredag 8. juni avgjør Stortinget hvordan det halvstatlige investeringsfondet skal organiseres.

— Det eneste som er sikkert er at hovedbasen ikke skal ligge i Oslo, sier næringskomitiens leder, Morten Lund (Sp) til Bergens Tidende.

Havforskning og finans Store deler av mandagen tilbrakte han i Bergen sammen med de øvrige medlemmene av stortingskomitien. Mye av tiden gikk med til å bli oppdatert om aktivitetene ved Havforskningsinstituttet.

Men byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og formann i Bergens Næringsråd, bankdirektør Reidar Lien, brukte tiden godt da de argumenterte for å plassere et halvstatlig investeringsselskap i Bergen.

Bergensmodell Mens Strøm-Erichsen pekte på de ulike næringsgrenene Bergen kommune har blinket ut som interessante satsingsområder, tok Lien for seg den såkalte Bergensmodellen.

Den munner ut i et forslag om å organisere fire nasjonale aksjeselskaper innenfor satsingsområdene marin- og bioteknologi, medisin og helse, energi og ITK. I tillegg til den statlige fondskapitalen skal disse selskapene selv skaffe nødvendig kapital i markedet.

Ifølge Lien vil det være vanskelig å hente inn privat kapital til ett selskap som skal engasjere seg innenfor alle disse bransjene.

- Interessant modell Stortingspolitikerne fikk grundig dokumentasjon om Bergen som Norges nest største finansby, med sterke miljøer innenfor kapitalforvaltning. På den bakgrunn bør statens holdingsselskap bli plassert her, ble det påpekt.

Arbeiderpartiets Kjell Opseth sier til Bergens Tidende at "det er en absolutt interessant modell Bergen har presentert".

Morten Lund påpeker på sin side at det fortsatt er et uavklart spørsmål om investeringsfondet på totalt 5 milliarder kroner skal bli bransjevis eller geografisk oppdelt.

Selv legger han ikke skjul på at han som trønderrepresentant på Stortinget går inn for Trondheim som lokaliseringssted for det han kaller "hovedbasen".

— Denne fighten må vi ta i Stortinget i juni, sier han.