• Manuset Stian underviser etter er fullt på høyde med hva en utdannet jurist ville brukt, sier jussprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen.

— Jeg er veldig imponert over hva han har fått til, sier Giertsen etter å ha fulgt en av skoletimene bak murene. Professoren har selv gått gjennom manuset og godkjent det.

Direktør Ketil Schreiner Evjen i Bergen Fengsel følger opp.

— Stian gjør en grådig viktig jobb. Alternativet for elevene ville vært flere timer på cellen. Det er ikke positivt. Nå lærer de i stedet å ta ansvar, og blir aktivisert på en svært positiv måte.

At økonomistyring står først på timeplanen, mener fengselsdirektøren er viktig.

— Det er mange innsatte som har store økonomiske problemer. Men også de som aldri har sittet i fengsel sliter med å takle en gjeldssituasjon. De isolerer seg og gjør ikke noe med problemet. At Stian har laget et opplegg som motiverer til å finne løsninger er veldig positivt, sier Evjen.

For direktøren ble Stian løsningen da pengene ikke strakk til. Denne sommeren var det nemlig ikke midler til å drive undervisning. Et sårt savnet tilbud blant de innsatte.

— Vi så på muligheten for at noen av de innsatte kunne bidra. Det finnes mange kreative krefter i fengselet. Stian er en av dem, sier Evjen.

Han er innstilt på at fengslet skal legge til rette for nye kurs, og at Stian kan fortsette å lære fra seg til innsatte om lover og rettigheter.

— Selv om det trolig vil føre til at flere klager på vedtak vi gjør, så er dette positiv, smiler Evjen.

Stian er veldig ydmyk for muligheten han har fått.

— Jeg har fått veldig god støtte fra Giertsen, og fengslet har vært positive hele veien. Det er jeg veldig takknemlig for. Å få muligheten til å gjøre dette betyr mye for meg personlig, sier Lorentzen, som har tre og et halvt år igjen å sone før han prøveløslates. Da håper han å være så godt som ferdig utdannet jurist.

LOVORD: Jussprofessor Johan Giertsen (t.v.) og fengselsdirektør Ketil Evjen har bare lovord om arbeidet Stian Lorentzen legger ned for sine medinnsatte - alternativet for elvene ville vært flere timer på cellen, sier Evjen.