– Dette betyr mye for alle som bor her. Reisetiden til Kristiansund kortes vesentlig ned, og Tustna får fast forbindelse med resten av kommunen og fastlandet, sier fungerende ordfører i Aure kommune, Erik Vullum (V) til NTB.

Aure er best kjent som vertskommune for gassanlegget og metanolfabrikken på Tjeldbergodden.

Pionerprosjekt

Imarsundsambandet er et pionerprosjekt på flere områder. Det er det første, store bruprosjektet i Norge der såkalte ferjeavløsningsmidler utgjør en vesentlig del av finansieringen. Innsparte ferjesubsidier bidrar til finansieringen av bruene.

Et annet, uvanlig grep som er gjort er 15 millioner kroner direkte fra tidligere kommunalminister Erna Solberg. Dette er en premie for at tidligere Tustna og Aure kommune slo seg sammen til nye Aure kommune for ett år siden.

Imarsundprosjektet, med ferjefritt samband mellom de to kommunene, ble lagt inn som en forutsetning for kommunesammenslåing under folkeavstemningen. Det ga 52 prosent ja i Tustna og 64 prosent ja i Aure, og var med andre ord helt avgjørende.

Bompenger

Bompenger blir det likevel.

– Prinsipielt mener jeg at et riksveinett bør være gratis. Når alternativet er å vente på bru i kanskje 15 år, så har lokalbefolkningen akseptert å betale bompenger, sier Vullum.

Vullum forteller at en negativ effekt er at ferjeforbindelsen til Hitra faller bort. Kommunen vil arbeide for å etablere en ny ferjerute mellom Aure og Hitra. Neste utfordring er enda bedre forbindelse sørover mot Kristiansund, enten ved at kommunen knyttes til E39 Kyststamveien i Halsa kommune eller ved at det bygges en undersjøisk forbindelse til Seivika/Kristiansund, der det i dag går ferje.

Forsinket

Bruprosjektet som åpnes mandag er bygd av den tyske entreprenøren Bilfinger Berger, og det pågår en millionkrangel mellom Bilfinger Berger og Statens vegvesen om hvem som har skylda for at anlegget er blitt to måneder forsinket. Vinner Bilfinger Berger fram med sitt krav, kan et bety en fordyrelse på over 30 millioner kroner av bruprosjektet.

Statens vegvesens prosjektleder på Imarsundsambandet, Per Kristian Hovdahl, sier at han er meget tilfreds med de faglige arbeidene som er gjort på anlegget, og han er også fornøyd med at kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er fulgt opp på en god måte.

Herskedal, KjelL
Herskedal, KjelL