• Byrådet har opptrådt useriøst og løyet for oss, sier tillitsvalgt for de ansatte i Bydrift Bergen, Trond Hjelmeland. Nå truer han med streik.

Onsdag morgen var Hjelmeland på drøftingsmøte med kommunen om omorganiseringen av Bydrift Bergen KF. På møtet fikk de ansatte vite at saken skulle behandles i komité for finans 7. mai.

— Byråd Christine Meyer og styreleder i Bydrift har lovet oss at bystyrepolitikerne skal behandle dette. Bare noen timer etter vårt drøftingsmøte får vi vite at byrådet nekter komité og bystyre å behandle saken. Dette er useriøst, sier Hjelmeland.

Vurderer Arbeidsretten

Han mener de ansatte er fratatt flere viktige lovfestede rettigheter gjennom byrådets hastebehandling. Endringene som byrådet vil ha gjennomført utløser, slik Hjelmeland ser det, flere krav til prosedyre som ikke er fulgt av byrådet.

— Jeg utelukker ikke at denne saken ender i Arbeidsretten, sier han.

Blant de ansatte er frustrasjonen svært stor, og Trond Hjelmeland sier han har sin fulle hyre med å stagge dem.

— Jeg har tatt opp med forbundet sentralt om vi ikke bør markere vår misnøye gjennom en politisk streik, og jeg utelukker ikke at det kan komme til å skje med det aller første, sier han.

- Et kupp

Også opposisjonspartiene er oppgitt over behandlingen saken har fått. De mener byrådet ikke har fullmakt til å ta saken på egen hånd. De mener også at komité for finans ikke hadde fullmakt til å sende saken tilbake til byrådet, slik det skjedde onsdag kveld.

— Dette er et parlamentarisk kupp, sa gruppeleder Terje Ohnstad (A) da fire av seks opposisjonspartier - SV, Ap, Sp og Venstre - kalte inn til pressekonferanse i går. Sammen med Rødt og Pensjonistpartiet forlanger de at det kalles inn til et ekstraordinært møte i komité for finans for å behandle saken på nytt og erklære onsdagens vedtak for ulovlig.

Ordfører Gunnar Bakke (Frp) gir opposisjonspartiene rett i deres kritikk.

— Formelt har ikke finanskomiteen anledning til å sende saken tilbake til byrådet. Det som nå blir den naturlige rekkefølgen for denne saken er at den legges frem for forretningsutvalget, som tar stilling til videre prosedyre, sier Bakke.

Ordføreren står på sitt

Det var Bakke som tok avgjørelsen om å utsette behandlingen til bystyremøtet i mai. Det var denne beslutningen som førte til at byrådet gjorde det klart at det ville behandle saken uten å ta hensyn til bystyret.

— Ordføreren skal passe på at de formelle spillereglene blir fulgt. Han har og en selvstendig plikt til å sørge for at bystyrets representanter får sakene frem på demokratisk vis og tilstrekkelig opplyst. Når seks av ni partier ønsker saken utsatt fra bystyremøtet i april til mai, måtte jeg trekke den konklusjonen at saken måtte utsettes, sier Bakke.

Han er kritisk til at saken nå går i pingpong-fart mellom bystyre og byråd.

— Jeg har signalisert at jeg ønsker en grundig behandling og at saken hadde stått seg på at han fikk en skikkelig prosess på bystyresiden.

— Kan byrådet behandle saken uten å gå veien om bystyret, slik byrådet har vedtatt?

— Hvilke fullmakter som er gitt byrådet er omstridt. Bystyret er overordnet byrådet og avgjør hvor denne vedtakskompetansen sitter. Derfor må denne uenigheten behandles i bystyret, sier ordfører Gunnar Bakke.

LURT!: Tillitsvalgt Trond Hjelmeland føler seg lurt av byrådet. Han sier konflikten rundt håndteringen av Bydrift kan ende i Arbeidsretten.
Larsen, Bjørn Erik