Men der blei han ikkje trudd, sjølv om det teoretisk er mulig å påvisa virkestoff i urinen som følgje av passiv røyking.

Hasjrøykinga, saman med fleire tilfelle av tjuveri og innbrot, blant anna hos faren, resulterer i 60 dagars fengsel på vilkår og 5000 kroner i bot for 22-åringen.