I den senere tid har veiprising vært et tema. Her har særlig SV gått høyt ut på banen. De vil at det skal være innføres en rushavgift inn til byene. Det vil si at man må betale ekstra avgift til enkelte tider. Askøy FrP mener at dette er helt feil vei å gå. Hvorfor ikke heller å snu det hele på hodet og begynne med å si at ved å reise inn til Bergen utenom rushtiden vil man fjerne bompengene. Altså man belønner istedenfor å straffe folk.

Det ville også være langt mer sosialt og en god begynnelse på å få vekk alle bomstasjonene. På Askøy er FrP det eneste partiet som har sagt klart i fra at vi ikke vil ha noe mer bompenger under noen omstendighet .Vi har betalt nok ved at Askøys pendlere har betalt ned hele Askøy broen . Det er da merkelig at vi i et av verdens rikeste land gang på gang skal tyne folket med forskjellige avgifter. Her har ikke sosialistene noe magemål. Og bedre er det ikke blitt med den rødgrønne regjeringen og en SV finansminister.

I dag tar staten inn over 50 milliarder i bilrelaterte avgifter. Tilbake til veiene går det kun en liten del. Staten burde være så moralsk at de pløyde tilbake til bilistene det de tar inn i bilavgifter. Det er kun staten som tillater seg å ta penger for en vare for så ikke å levere varen etterpå. Hadde regjeringen brukt midlene som de tar inn på bilen, ja så hadde det vært nok penger til både veier og asfalt på veiene.

Det er derfor med stor undring at SVs ordførerkandidat på Askøy, Åge Rosnes, som også har vært statssekretær, i det hele tør å gå ut å snakke om veier i valgkampen. Han burde heller legge press på egen regjering, slik at de fikk vekk alle bomstasjoner i landet og fått regjeringen til å bevilge nok midler over statsbudsjettet til veier.

På Askøy er FrP imot nye avgifter slik som rushavgift. Vi er også den eneste forsikring mot at det kommer nye bompenger. Vil også du unngå det, er det kun ett parti å stemme 10 september, nemlig Fremskrittspartiet.

Roald Stenseide, Askøy Frp