Fagforbundet og NHO Service meklet seg fram til en ny tariffavtale for sykepleiere og andrepleieansatte i private sykehjem to timer på overtid natt til onsdag. Den varslede streiken onsdag morgen blir dermed ikke noe av.

— Vi er fornøyd med gjennomslag for våre krav om en sykelønnsordning og en ansiennitetsstige, sier Fagforbundets forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad.

Bestemmelsene om sykelønn og foreldrepenger innebærer at arbeidsgiver forskutterer dette opptil tre måneder slik at de ansatte har en lønn å leve av hvis utbetalingene fra det offentlige skulle bli forsinket.

Ellers har Fagforbundet fått et generelt tillegg på 1 krone med virkning fra 1. mai og 50 øre fra 1. juli. Tilleggene for å jobbe kveld, natt og helg er økt med 9 prosent. (©NTB)