Brannen startet bak i bussen hvor bensinaggregatene er plassert.

Kriminalteknikerne Geir Kristiansen og Kjell Erik Bjørvik gikk onsdag i gang med undersøkelsene av bussvraket.

— Bilbranner er vanskelige. Som regel er brannskadene altomfattende, og årsaken kan være vanskelig å spore, sier Geir Kristiansen, politiførstebetjent og kriminaltekniker ved Hordaland politidistrikt.

- Er det noe tvil her?

— Det vi foreløpig vi kan si, er at brannen startet bak i bussen, sier Kristiansen.

HER STARTET BRANNEN: Bensinaggregatene bak i bussen får ekstra oppmerksomhet fra politiet.
OVE SJØSTRØM

De to kriminalteknikerne startet med en grundig undersøkelse av de bensindrevne aggregatene i bussen. Det var her vitner så flammene slå ut av bussen fredag kveld.

Avventer rapport

Påtaleansvarlig i saken avventer rapporten fra kriminalteknikerne.

— Det er for tidlig å si noe om årsaken før vi får rapporten fra kriminalteknikerne. Politiet etterforsker både ulykker og straffbare handlinger. Hva som har skjedd her, vet vi ikke på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Martine Eilertsen Haaland ved Bergen nord politistasjon.

Ikke forbudt med aggregat

Det er ikke forbudt å kjøre rundt med aggregater i russebusser eller andre kjøretøy.

— Vårt klare råd er at aggregater skal være avslått når kjøretøyet er i bevegelse, men vi har ikke hjemmel for å nekte noen å bruke aggregater, sier inspektør ved Bergen trafikkstasjon, John Kåre Larsen.

Larsen er kontaktperson for russen hos Statens vegvesen, og skryter av sikkerhetsbevisst ungdom. De har til nå kontrollert 25 russkjøretøy av ulike størrelse og standarden er god.

Skryter av russen

— Vår informasjon går faktisk inn hos russen. Jeg synes de fortjener skryt for å ta sikkerheten på alvor. Statistisk sett er det få ulykker der russekjøretøy er involvert, sier han.

Larsen vil ikke uttale seg om bussbrannen fredag, men sier på generelt grunnlag at de fraråder slik bruk av aggregater.

— Ikke bare på grunn av varmeutvikling i aggregatene, men at strømførende ledninger i tillegg kan gå varme, sier han.

Uten å vite noe om ulykkesårsaken, sier han dette om russen som mistet bussen på fredag:

— Jeg synes oppriktig synd på dem. Det kan være mange årsaker til brann i buss. I dette tilfellet er viktigste at ingen ble skadet.

LOVLIG: Det er ikke forbudt å kjøre rundt med bensindrevne aggregater i russebusser eller andre kjøretøy. - Vårt klare råd er at aggregater skal være avslått når kjøretøyet er i bevegelse, men vi har ikke hjemmel for å nekte noen å bruke aggregater, sier inspektør ved Bergen trafikkstasjon, John Kåre Larsen.
OVE SJØSTRØM