TROND NYGARD-STURE

I desember påla Bergen kommune eierne av kafeen på Ulriken å dokumentere når tanken har vært tømt. Denne uken kom dokumentasjonen. Tanken ble sist tømt i november 2000, altså for over fire år siden.

— De tømmer den etter behov. Men tanken skal tømmes hvert år. Det var en forutsetning da Bergen kommune i sin tid sa ja til at det ble etablert en septiktank der, sier fagdirektør Ivar Kalland i Vann- og avløpsetaten til BT.

Må tømme innen en mnd.

Kalland opplyser at kommunen nå vil vurdere å bøtelegge kafeen for unnlatelsessynden. Kafeen eies av Norkring og Thorbjørn Sirseth, som også er daglig leder.

— Vi vil pålegge eierne å tømme septiktanken innen ca. en måned. Hvis den ikke blir tømt innen fristen, så vil det bli ilagt en bot. Vi vil også kreve at årlig tømming blir dokumentert fra nå av, sier han.

— Hva er konsekvensene av at tanken ikke er blitt tømt på så lang tid?

— Det betyr jo at en del av det som ellers ville blitt samlet opp, renner ut i terrenget, sier han.

-I ferd med å bli reparert

Selve septiktanken ligger imidlertid like på utsiden av nedbørsfeltet til Svartediket. Det vil si at avrenning fra tanken ikke kan være smittekilden til Svartediket. Derimot er den tidligere omtalte lekkasjen i kloakkrøret mellom kafeen og tanken innenfor grensen.

— Den er i ferd med å bli reparert på forsvarlig måte, sier Kalland.

Finner neppe kilden

Bergen kommune kan fortsatt ikke si noe sikkert om hva som er den sannsynlige smittekilden. Trolig vil man aldri kunne slå fast hvor kilden er heller, opplyser Kalland.

— Det er mange forskjellige typer giardia. Vi har forsøkt å analysere parasitter fra syke mot funn i terrenget. Men det er vanskelig å finne gamle og store nok mengder av kloakk til å få gjort en skikkelig analyse. Men vi arbeider med saken, sier han.

Thorbjørn Sirseth ønsket ikke å kommentere saken.