Debatten gikk høy i Bergen i sommer da prosjekt Kommando var under planlegging. Prosjektet tilbød noen av de beste graffitimalerne i Norge — og Bergen - 300 kvadratmeter av bakveggen på Bergen Kunsthall for å vise at graffiti er høyverdig kunst. Styret i Bergens Kunstforening innvilget søknaden.

Klagekor

Fremst i klagekoret sto museumsdirektør Audun Eckhoff i Bergen Kunstmuseum og ledelsen i Grieghallen. De fryktet at lovlig spraymaling på et bygg vil føre til ulovlig tagging på nabobygningene. Det samme mente politiet. De to institusjonene klaget til kommunen i et forsøk på å hindre at prosjektet ble realisert. Men kommunen stilte seg positiv til planene. Det fikk byrådsleder i Oslo, Erling Lae, til å karakterisere bergenserne som naive når de kunne tillate slikt. Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen forsvarte prosjektet. Hun slo fast at for byrådet i Bergen var det viktig ikke å kriminalisere en hel ungdomskultur.

I dag kan du la deg provosere eller begeistre av graffitien. Mange vil mene at graffitien på bakveggen av Bergen Kunsthall gir et forfriskende visuelt liv til en trist og trafikkforslummet gate.

Minimalt med tagging

Hva har så skjedd med bygningene i nabolaget? Er de blir tilgriset med tagging inspirert av graffitien i Lars Hilles gate?

To av Bergens Tidendes medarbeidere var på en rusletur i dette nabolaget i det fine høstværet i helgen. Å si at nabobygningene er tilgriset av tagging, er en drøy overdrivelse. Tagging forekommer knapt i strøket.

På en eneste av de 21 søylene i Grieghallens front er det en beskjeden tagge-krusedull som knapt oppdages av de forbipasserende. Nederst på den rustrøde skorsteinen mellom Grieghallen og gamle Nygård skole, gjemt bak prydbusker, er det en liten og lite prangende hilsen fra en tagger. I Lyder Sagens gate fant vi en husvegg utstyrt med noe tagging - i grenselandet til graffiti. Det kan diskuteres om dette skjemmer eller frisker opp husveggen. I Daniel Hansens gate fant i noen ørsmå tagginger på noen husvegger.

Unødig engstelse?

Disse beskjedne og lite iøynefallende rableriene var de eneste eksemplene på tagging vi fant i nabolaget til Bergen Kunsthall. For alt vi vet, kan rableriene være laget lenge før prosjektet i Lars Hilles gate var påbegynt. Eller kanskje huseiere i strøket hadde fjernet tagging på nabobygningene før BT var på «befaring»? Men det er lite sannsynlig siden verken politiet eller media har fått meldinger om slikt hærverk.

Er det for tidlig å konkludere med at de som var engstelig for smitteeffekten av graffitien i Lars Hilles gate bekymret seg unødig?

SKREMMENDE?: Skorsteinen bak Grieghallen er påført en tagger-hilsen. Var det dette man var redd for?<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH