Politiadvokat Jan-Inge Wensell Raanes i Hordaland politidistrikt bekrefter at de er blitt kontaktet av en norsk klesprodusent i anledning mulig salg av piratprodukter eller utbytte av straffbar handling.

— På grunnlag av den informasjon vi hadde fant vi ikke rimelig grunn til å iverksette etterforskning, sier Raanes.

— Folk må selv vurdere de tilbud de får, men dersom et tilbud er for godt til å være sant er det som regel nettopp det, sier han.

Dersom gjenstandene er utbytte av en straffbar handling, kan kjøperen straffes for heleri dersom han forsto eller burde forstått det. Kjøp av piratproduserte klær til eget bruk er ikke straffbart i dag.

- Hva risikerer selger?

— Dersom gjenstandene er utbytte av en straffbar handling kan selger straffes for både anskaffelsen og videresalget. Selger kan her straffes for heleri. Gjelder det piratprodukter kan salg være straffbart etter varemerkeloven. sier han.

Strafferammen for slik overtredelse av varemerkeloven er bøter eller fengsel i tre måneder.

Raanes forteller at ny lov er vedtatt, men ikke iverksatt. Det er forventet at den nye loven trer i kraft den 1. juli 2010. I den nye loven er strafferammen for varemerkeinngrep som er begått forsettlig og med vinnings hensikt økt fra tre måneder til ett år.