• Når jeg skal i møte med alle dem vi skylder penger er det ikke stolthet jeg føler, men ydmykhet, sier fungerende daglig leder Frode Hoff i Svein Hatvik AS og Hatvik Trading AS.

I dag møter gjeldsnemnda for første gang. De skal forholde seg til nærmere 100 kreditorer som de to selskapene ikke har penger til å betale.

Hoff kunne tenkt seg et bedre utgangspunkt for disse gjeldsforhandlingene enn en uttalelse fra tidligere direktør i Hatvik Trading, Geir Atle Sæle, om at han var stolt over jobben han hadde gjort. I begjæringen om gjeldsforhandlinger kritiseres både han og direktør Finn Harald Hollevik i Svein Hatvik AS for sviktende likviditets— og økonomistyring. De to gis mye av skylden for de to selskapenes økonomiske problemer.

I dag betaler eierne inn rundt fem millioner kroner til gjeldsnemnden.

— Og så forsøker vi å tjene penger i den fasen vi går inn i, slik at vi kan betale mest mulig av det vi skylder tilbake, sier Hoff.

— Sæle sier bedriften gikk med overskudd første halvår i år?

— Det stemmer, men det jeg står overfor er at vi likevel har en haug med gjeld, og ingen penger på konto. Og når jeg skal betale gjelden og morarenter, har jeg ikke en krone å betale med. Resultatregnskapet viser overskudd, men likviditeten er lik null. Hvorfor det er slik har jeg rett og slett ikke hatt tid til å finne ut av.

Hoff har de siste to ukene forsøkt å stable på beina en finansieringsplan. Han ba om et langsiktig lån på fem millioner kroner og et kortsiktig på to millioner kroner utover kassakreditten på to millioner kroner.

— Banken vendte tommelen ned for denne løsningen, og da måtte vi i gjeldsforhandlinger, sier Hoff.

Nå håper han bedriftene kan overleve.

— For de ansatte har dette vært litt av et sjokk. De har trodd alt gikk bra. De har jo til og med feiret omsetningsrekord med kake. Men det nytter ikke med omsetning om du ikke tjener penger, sier Hoff.