Han er ansatt ved Nasjonalt Folkehelseinstitutts avdeling for skadedyrkontroll. Instituttet regner byduen som skadedyr.

Den kan overføre sykdommer og parasitter som de diaréfremkallende bakteriene Salmonella og Campylobacter. Bestanden bør derfor av helsemessige årsaker begrenses, sier et faktaark som Soleng har skrevet.

– Alle fugler har disse bakteriene, men duene lever tettere på oss og er nært knyttet til mennesker, derfor regner vi dem som et spesielt problem. De griser også mer til med avføring, sier Soleng.

– Duer er blitt stigmatiserte. Det gjelder også andre byfugler, men fordi vi har duene så tett innpå oss blir de lett et «mobbeobjekt», sier ornitolog Frode Falkenberg ved Universitetet i Bergen.

Han mener at smittevernmyndighetenes advarsler mot mating og kontakt på grunn av faren for fugleinfluensa grenser til hysteri.

– Det skader ikke å være forsiktig, men vitenskapelige studier har vist at duer er ganske immune mot viruset som sprer fugleinfluensa.