— Vi har mottatt en stevning fra Oslo Tingrett. Erstatningskravet er begrenset oppad til 50 millioner kroner, bekrefter kommuneadvokat Helge Strand.

Bergen bystyre forkastet avtalen med Clear Channel om reklame i det bergenske byrom i fjor.

Allerede fem dager tidligere raslet den internasjonale reklame- og mediegiganten med søksmålssabelen. Siden har trusler om søksmål og krav om erstatning dukket opp med jevne mellomrom.

- Uttrykkelig forbehold

I slutten av april mottok Bergen kommune et utkast til stevning. I går kunne NRK Hordaland melde at den lenge varslede stevningen ble overlevert fra Clear Channel til Oslo Tingrett fredag.

Det er med andre ord ikke mye nytt å forholde seg til for kommuneadvokat Strand, selv om stevningen nå formelt er levert.

— Du har tidligere gitt uttrykk for at du ikke bekymret for at kommunen skal tape en eventuell rettssak. Er du like sikker på utfallet nå?

— Ja.

— Hvorfor?

— Det ble tatt uttrykkelig forbehold i kontrakten om at kommunen kunne avlyse konkurransen på ethvert tidspunkt, sier Helge Strand.

— Er det noen mulighet for at Bergen kommune vil inngå forlik med Clear Channel i denne saken.

— Jeg tviler på det, sier Strand.

— Saken reiser dessuten viktige prinsipielle sider i forhold til lokaldemokratiet og politikernes frihet til å vektlegge synspunkters om fremkommer i befolkningen.

Sparsomme kommentarer

Fra øverste politiske hold i kommunen er kommentaren til søksmålet knapp.

— Vi tar til etterretning at Bergen kommune nå har mottatt søksmål fra Clear Channel, men jeg har ingen kommentar ut over det på dette tidspunktet, lyder svaret fra fungerende byrådsleder Henning Warloe.

Heller ikke fra Clear Channel er man særskilt taletrengte.

— Vi vil ikke kommentere innholdet i stevningen. Vi får vente til saken kommer opp for domstolene. Det blir bare masse spekulasjoner, er det eneste Clear Channel-direktør Jan Tore Endresen vil si i sakens anledning.