– Vi har aldri vært ute etter å ta turgåere som tar pauser og nyter nistepakken sin, sier leder for vann— og avløpsetaten, Magnar Sekse, til bt.no.

I et forslag som miljøkomiteen i Bergen behandlet torsdag, la det an til å beskytte vannkildene ved å forby langvarige pauser i nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen vannverk.

For langt

Konkret skulle forbudet gjelde «langs vannkanten til Svartediket, langs Tarlebøelven og Tarlebøvannet, Blåmannsvann, Storediket og Tindevann». Det samme skulle gjelde for Søre og Nordre Gløvrevatn og Stemmevatn.

Men en arbeidsgruppe som har jobbet med forslaget, mente at dette ville være å gå for langt. Også Fylkesmannen reagerte på det opprinnelige forslaget, og mente det var en sterk innskrenking av allemannsretten.

I komitémøtet gikk arbeidsgruppen derfor inn for å gå bort fra forbudslinjen. I vedtaket ble det i stedet bestemt å sette krav om aktsomhet for ferdsel i disse områdene.

– Poenget er å lage et regelverk som gjør at vi kan gripe inn mot oppførsel som åpenbart representerer en fare for forurensing av drikkevannene våre, sier Sekse.

Et forslag om å totalforby større organiserte arrangementer i området Svartediket, Isdalen, Våkendalen til Tarlebø, Søre og Nordre Gløvrevatn og Stemmevatn, ble også endret. I vedtaket heter det nå at turer og arrangement med mindre enn 100 deltakere i disse områdene, skal slippe å søke om godkjenning.

– Ellers ville skoleklasser og barnehager blitt hindret i å foreta impulsive turer inn i området, skriver arbeidsgruppen.

Dette ble vedtatt

Andre deler av forskriften ble vedtatt i tråd med innstillingen:

  • Forbud mot bruk av båt og kano på vannene
  • Bading og fisking i vann, bekker og elver er forbudt
  • Telting, leirslaging, militærøvelser og redningsøvelser i nedbørsfeltet er forbudt
  • Sykling bare tillatt på eksisterende veier og turveier
  • Riding og kjøring med hest kun tillatt i trasé fra Jordalsskaret til Vikinghytten og videre ut av nedbørsfeltet
  • Hunder skal holdes i bånd og hundemøkk skal plukkes opp
  • Det kan settes opp låsbar bom på alle veier inn i nedbørsfeltene

Ber folk tyste De nye forskriftene må formelt godkjennes av Mattilsynet. En naturoppsynsmann med bakgrunn fra politiet er blant dem som skal passe på at bergenserne ikke griser til drikkevannene på Byfjellene.

– Kommunen har også egne folk som gjør kontroller i og nær vannkildene, men det er mer sporadisk, sier Sekse.

Brudd på reglene kan føre til bot, men som regel vil det være nok å vise folk bort, mener vann- og avløpssjefen.

Han ber også publikum om å følge med – og «tyste» hvis de ser noe graverende.

– Vi vil gjerne ha tips fra publikum hvis de oppdager turgåere som oppfører seg uansvarlig i nærhetene av drikkevannskildene og bekkene rundt. Det kan for eksempel være folk eller hunder som bader, eller forsøpling og dogåing.

Sekse lover at de nye forskriftene skal følges opp med ny og bedre skilting i drikkevannsområdene.

RUNE NIELSEN