— Vi har aldri vært ute etter å ta turgåere som tar pauser og nyter nistepakken sin, sier leder for vann- og avløpsetaten, Magnar Sekse.

I et forslag som miljøkomiteen i Bergen behandlet torsdag, lå det an til å beskytte drikkevannskildene ved å forby langvarige pauser i nedbørsfeltene til Svartediket og Sædalen vannverk.

Konkret skulle forbudet gjelde «langs vannkanten til Svartediket, langs Tarlebøelven og Tarlebøvannet, Blåmannsvann, Storediket og Tindevann». Det samme skulle gjelde for Søre og Nordre Gløvrevatn og Stemmevatn.

Skoleklasser slipper å søke

Men en arbeidsgruppe som har jobbet med forslaget, mente at det ville være å gå for langt. Også Fylkesmannen reagerte på det opprinnelige forslaget, og mente det var en sterk innskrenking av allemannsretten.

Arbeidsgruppen gikk derfor inn for å gå bort fra forbudslinjen. I vedtaket ble det i stedet bestemt å sette krav til aktsomhet for ferdsel i disse områdene.

— Poenget er å lage et regelverk som gjør at vi kan gripe inn mot oppførsel som åpenbart representerer en fare for forurensing av drikkevannene våre, sier Sekse.

Et forslag om å totalforby større organiserte arrangementer i området Svartediket, Isdalen, Våkendalen til Tarlebø, Søre og Nordre Gløvrevatn og Stemmevatn, ble også endret. I vedtaket heter det nå at turer og arrangementer med mindre enn 100 deltagere i disse områdene, skal slippe å søke om godkjenning.

— Ellers ville skoleklasser og barnehager blitt hindret i å foreta impulsive turer inn i området, skriver arbeidsgruppen.

Hundeskitt plukkes opp

Andre deler av forskriften ble vedtatt i tråd med innstillingen:

  • Forbud mot bruk av båt og kano på vannene samt mot bading og fisking i vann, bekker og elver
  • Telting, leirslaging, militærøvelser og redningsøvelser i nedbørsfeltet er forbudt, og sykling er bare tillatt på eksisterende veier og turveier
  • Riding og kjøring med hest kun tillatt i trasé fra Jordalsskaret til Vikinghytten og videre ut av nedbørsfeltet
  • Hunder skal holdes i bånd, og hundemøkk skal plukkes opp
  • Det kan settes opp låsbar bom på alle veier inn i nedbørsfeltene

De nye forskriftene må formelt godkjennes av Mattilsynet. Distriktssjef Paal Fennell ved Mattilsynet i Bergen tror forslaget går gjennom hos dem.

Ønsker tips

En naturoppsynsmann med bakgrunn fra politiet er blant de som skal passe på at bergenserne ikke griser til i og rundt drikkvannene på Byfjellene.

— Kommunen har også egne folk som gjør kontroller i og nær vannkildene, men det er mer sporadisk, sier Sekse.

Brudd på reglene kan føre til bot, men som regel vil det være nok å vise folk bort, mener vann- og avløpssjefen.

Han ber også publikum om å følge med og «tyste» hvis de ser graverende griseri.

— Vi vil gjerne ha tips fra publikum hvis de oppdager turgåere som oppfører seg uansvarlig i nærhetene av drikkevannskildene og bekkene rundt. Det kan for eksempel være folk eller hunder som bader, eller forsøpling og dogåing.

Sekse lover at de nye forskriftene skal følges opp med ny og bedre skilting i drikkevannsområdene.

KRAV TIL AKTSOMHET: I stedet for forbud har miljøkomiteen i Bergen vedtatt å sette krav til aktsomhet for ferdsel flere steder i Byfjellene. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN