V13 drives av Kirkens Bymisjon. Elever som av ulike årsaker har problemer med å tilpasse seg systemet på skolen kan bruke én skoledag i uken her.

Det er skolene selv som avgjør om elever skal få tilbud om denne ordningen. Alle ungdomsskolene i bergensområdet får tilbud plasser, men for mange er det et økonomisk spørsmål. Egenandelen for skolene er på 17.000 kroner årlig per elev som deltar.

— Vi ønsker å gi elevene positive opplevelser. De skal få en følelse av mestring den dagen de er hos oss. Tiltaket skal også gjøre det lettere for dem de andre dagene på skolen, sier Ingunn Wright som er ansatt i tiltaket.

I går hadde hun med seg en gruppe til Eikedalen for å stå på snowboard og snowblades.

Lettere å stå opp

Camilla og Steffen er begge 14 år og deltar i prosjektet. De er begge enige om at det er lettere å stå opp torsdager enn andre skoledager.

Den alternative skoledagen begynner med at de lager frokost. Deretter er det ski, klatring, fotografering, fisking, musikk, t-skjortetrykk og andre aktiviteter.

Elevene lager også sin egen nettside.

Mestringsfølelse og voksenkontakt er viktige stikkord i alt de foretar seg.

- En god investering

Gimle ungdomsskole har flere elever som deltar på V13.

— Det er en investering å sende elever som sliter med skolehverdagen på V13. Det har gitt oss igjen i ti fold. Elevene lærer mye om det å forholde seg til andre, sier Cecilie Rogne, inspektør ved Gimle skole.

I prosjektet jobber også en familieterapeut som har kontakt med foreldre og skole.