Det kom frem da oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) i går svarte på et spørsmål fra Sps Kjersti Toppe om nye regler for statens storbymidler.

Storbymidlene har i 10 år gått til å drive populære ungdomstilbud. Av den årlige potten på 8,5 millioner kroner nasjonalt har 1,7 millioner gått til Bergen.

I år skal pengene utelukkende rettes mot innvandrerbarn— og unge. Idrettslagene har derfor fått søknadene sine i retur.

Byråden lovte i bystyret å rette en henvendelse til departementet og Idrettsforbundet. Men fører ikke det frem, har ikke kommunen selv økonomi til å dekke opp bortfallet av penger fra staten, sa Tveit og la til:

— Det er ikke slik at alle disse 18 prosjektene er i fare. Vi betaler en kommunal egenandel og disse pengene kan fortsatt brukes. Vi går nå gjennom tilbudene med klubbene og ser hva som kan opprettholdes, forteller Tveit.