Brannsjef Helge Eidsnes sier at det ikke blir oppsigelser, men at reduksjonen skal skje ved naturlig avgang.

Mannskapsbilen overføres fra Årstad til hovedbrannstasjonen, snorkelbilen settes på lager ved Åsane brannstasjon, mens restverdibilen plasseres ustrategisk ved Arna brannstasjon.

Eidsnes ville ha valgt å legge ned Arna brannstasjon hvis han selv fikk bestemme. Aller helst ønsker Eidsnes å beholde alle syv brannstasjonene, men bystyret har talt. Kommunen må spare penger og har redusert brannvesenets budsjett med ni millioner kroner til cirka 110 millioner.