Det er grunnen til at bystyredirektøren nå lanserer et mer omfattende og etterrettelig register for de folkevalgtes økonomiske interesser.

— Registeret har vært lite brukt, og derfor foreslo vi å legge det ned. Politikerne vil fortsette med det, og vi foreslår denne revisjonen for å se om det fungerer bedre, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

Endringene er nesten helt i tråd med det som finnes for Oslos politikere. Utfordringen er at det ikke er anledning til å pålegge politikerne å registrere hvilke økonomiske bindinger de har. Dermed blir det ufullstendig.

Men dersom bystyret godkjenner forslaget, som allerede har fått tilslutning fra partienes gruppeledere, blir kartleggingen oppdatert hvert eneste år. Ingen skal få anledning til å glemme at registeret finnes.

Det skal skilles mellom næringseiendom og privateiendom, og eiendommene må ha «betydelig» verdi.

— Vi vet jo ikke helt hva betydelige interesser er, det er et skjønnsmessig spørsmål. Det blir opp til den enkeltes skjønn, sier Roar Kristiansen.