Undersøkelser som Frank Mohn Flatøy AS har gjort viser at dagtanken for bunkersolje i akterskipet av vraket av «Server» er tom for olje. Det er håp om at fortsatte undersøkelser i dag og i morgen vil vise at det heller ikke i andre deler av vraket er olje.

Akterskipet av «Server» ligger fremdeles på havaristedet ved Fedje.

– Til i går var dagtanken sjekket med fjernstyrt miniubåt og funnet tom for bunkersolje. I dag og i morgen skal utstyret sjekke om det finnes olje i maskinrommet og i skorsteinen, opplyser rådgiver i Kystverket, Tom Hansen, til bt.no.

– I nær fremtid vil forsikringsselskapet Gard utlyse en anbudskonkurransen om oppdraget med å heve vraket. Hevingen av akterskipet, skal skje før høststormene setter inn, forteller Hansen.

På en pressekonferanse i Bergen i dag fortalte Hansen at grovsaneringen av oljen etter «Server»-forliset nå er unnagjort. Nå tar mannskapene en velfortjent pause til over påske.

Da starter finrensking av strender, svaberg, kaier og andre innretninger i kommunene som er rammet.

Ca. 40 kilometer strandlinje er tilgriset av «Server»-oljen. 12 kommuner er berørt av sølet – 2 i Sogn og Fjordane og 10 i Hordaland.

I alt er det registrert 180 punkter der oljen har nådd land, Det er funnet oljepåslag så langt nord som Selje på Stadtlandet. Helt siden forliset har 150 mann daglig vært i sving med opprenskingen. Innen pinse skal det meste av oljen være vasket vekk fra kaier, strender og svaberg.

Hansen fortalte at områder som eksperter har pekt ut som viktige hekkeområder for sjøfugl, nå er gjort ren slik at fuglene kan ta hekkeområdene

KYSTVERKET