Det er Fylkesmannen, ved Utdanningsdirektøren, som fører tilsyn med friskoler, vanligvis hvert fjerde år. Assisterende Utdanningsdirektør i Hordaland, Alf Sigmund Pedersen, synes ikke gårsdagens «Brennpunkt» på NRK ga grunnlag for å fremskynde tilsyn ved skolene til Levende Ord.

— Vi er ikke overrasket over det som kom frem i programmet. Skolen til Levende Ord har rett til å være et alternativ til den offentlige skolen. Samtidig må den være oppmerksom på sitt offentlige ansvar, og orientere elevene ut fra læreplanen. Blant annet ved å informere om andre syn enn det skolen står for. Men skolen er ikke forpliktet til å legge like mye vekt på andre livssyn, ellers hadde den jo ikke vært noe alternativ, sier Pedersen til Bergens Tidende.

— I programmet forteller en lærer at hun oppfordrer elevene til å be i tunger. Hører dette hjemme i grunnskolen?

— Vi tok opp dette med skolen allerede i 1996, men det er vanskelig å finne en hjemmel som kan forby det.

Ved forrige tilsyn med grunnskolene til Levende Ord på Bønes og i Lindås i 2001, ble det påpekt at skolen ikke hadde system som kunne dokumentere at lærebøkene tilfredsstilte undervisningskravene. Skolen kunne heller ikke dokumentere at alle lærerne hadde kunnskap om hvordan undervisningen skulle drives i overensstemmelse med godkjenningen.

Helga Hjetland er opprørt over Enevald Flåtens uttalelser i NRK-programmet og mener utdanningsminister Kristin Clemet nå bør vurdere på nytt om privatskoler i regi av Levende Ord bør få statsstøtte. Lederen i Utdanningsforbundet uttaler til NRK at skolene til Levende Ord vil gjøre forskjellene i samfunnet enda større enn i dag. Hjetland tror også det kan bli vanskelig for elevene å forholde seg til resten av samfunnet.