I slutten av april varslet samferdselsdepartementet at de ville holde tilbake 60 millioner av belønningsmidlene bergensområdet skulle få til kollektivtiltak i 2012. Vegdirektoratet har svart departementet, men det ikke nok til å få utbetalt pengene.

— Vi vil gjennomgå tallene i en ny runde internt, sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard.

Krever flere tall

For å få belønningsmidler har Bergen kommune og Hordaland kommune forpliktet seg på å gjøre det lettere å reise kollektivt og sykle, og samtidig holde biltrafikken nede. Det viktigste tiltaket for å oppnå det siste målet er en kraftig økning i bompengene fra 2013. Søknaden om ny bompengeavtale skal gjennom behandling i departementet før Stortinget vedtar avtalen.

Departementet har tvilt på om økte bompenger gir tilstrekkelig reduksjon i biltrafikken. I søknaden om midler for 2012 lå det ved to utredninger som ga samme konklusjon. I brevet går Vegdirektoratet god for effekten, men det er ikke nok for departementet.— Direktoratet skriver at anslagene er grove. Vi skal kvalitetssikre bompengesøknaden og vil vurdere trafikkanslagene i den sammenheng, sier Handegard.

- Kom ikke i mål

Departementet vil også ha en bedre forklaring på hvorfor alle tiltakene som skulle gjennomføres i 2011 ikke ble gjennomført. Det gjelder både for etablering av sambruksfelt, samt bygging av innfartsparkering og gang- og sykkelveier.

Direktoratet skriver i sitt brev at disse tiltakene er i godt gjenge. Det skal komme sambruksfelt på søndre innfartsåre, det bygges innfartsparkering ved Storavatnet, det er inngått avtale om etablering av innfartsparkering ved Lagunen og nye gang- og sykkelveier planlegges og bygges fortløpende ut fra byggeprogrammet for Bergensprogrammet. Departementet er ikke fornøyde med svarene.

— Søknaden var veldig spesifikk. Vi ønsker å vite årsaken til at man ikke kom i mål før vi svarer på om alle midlene skal betales ut, sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard. Hun lover svar innen 1. juli.