GUNNAR WIEDERSTRØMGunnar.wiederstrom@bt.no

Dersom Terje Søviknes trekker seg fra stortingslisten innen den dato, er det opp til ledelsen i fylkespartiet å avgjøre hvordan listen skal suppleres. Tidsfristen for innlevering av stortingslisten går ut 31. mars.

I praksis betyr dette at fylkesstyret i Hordaland Frp kan avgjøre hvordan listen suppleres. Dersom førstekandidaten trekker seg, vil det være mulig å la alle på listen rykke en plass frem. Men det er og mulig å sette inn en ny person på den plassen som er ledig.

Det er ikke noe i valgloven som forhindrer at partiet avholder et nytt nominasjonsmøte. Men utgiftene til dette møtet vil ikke bli dekket ikke av staten, slik det skjer der fylkespartiet avholder nominasjonsmøter i tråd med de krav valgloven setter.

Skulle Søviknes trekke seg etter 31. mars, er mulighetene for å endre listen langt mindre. Da stiller valgloven helt klare krav til hvem som kan be om fritak fra å stå på listen. Har du:* Stemmerett i annet fylke eller* møtt på alle Stortinget etter forrige valg, eller er* over 60 år, eller er* medlem i annet parti,kan du be deg fritatt fra å stå på listen.

Du kan også være fritatt dersom du ikke er valgbar fordi du er medlem av diplomatiet eller jobber i statsforvaltningen, ikke har stemmerett i Norge eller ikke har oppholdt deg i riket de siste ti årene.

Man får ikke fritaksgrunn bare ved å trekke seg fra listen. Dersom fylkesvalgstyret aksepterer fritaksgrunnen, skal den tillitsvalgte for listen, som oftest fylkesleder i partiet, sette inn et navn i stedet. Vedkommende kan også la alle på valglisten bak den som har lovlig fritaksgrunn rykke en plass frem.

Etter 1. juni er det ikke mulig å trekke seg fra valglisten.