Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) sa dette i Spørretimen i Stortinget onsdag. Han svarte på et spørsmål fra Hordalandsrepresentanten Ranveig Frøiland (Ap). Hun spurte hvordan statsråden vil sikre at miljø— og sikkerhetshensyn blir ivaretatt når Kystdirektoratet reduserer bemanningen på trafikksentralen når losformidlingen flyttes fra Fedje til Kvitsøy i Rogaland. Hun viste til at Fedje trafikksentral årlig dirigerer 2500 giganttankere med råolje til og fra Mongstad og Sture.

Fiskeriministeren sa at det er losformidlingen, og ikke selve losstasjonen, som skal flyttes fra Fedje til Kvitsøy. Losene skal fortsatt være stasjonert på Fedje, mens formidling av losoppdrag vil styres fra Kvitsøy. Dette vil etter statsrådens mening ikke svekke sikkerhetsnivået ved trafikksentralen.

På de trafikksentralene hvor losformidlingen nå blir flyttet til en annen enhet, vil Kystverket sikre bemanningen slik at det alltid vil være minst to mann til stede ved trafikksentralene. Inntil man eventuelt finner frem til andre forsvarlige løsninger for å ivareta trafikkledelsen, vil det ikke være aktuelt å redusere bemanningen på trafikksentralene.

— Omleggingen av losformidlingen skal således ikke føre til redusert sikkerhet ved noen trafikksentraler, sa Ludvigsen.

<b>DØGNVAKT:</b> Fiskeriminister Svein Ludvigsen forsikrer at det fortsatt skal være minst to mann på vakt døgnet rundt ved trafikksentralen på Fedje.