Legene har sagt seg villige til å øke listetaket for at alle skal få plass. I praksis innebærer det også at det ikke blir mulig for innbyggerne å bytte lege.Også på Fjell og i Os skal kapasiteten være sprengt, ifølge Fastlegekontoret.

— Det er kommunenes ansvar å skaffe nok leger. Enten må legene utvide sine lister, eller så må kommunene ansette flere leger, sier Anne Grete Schrøder.