I går ble det kjent at Fylkesmannen før helgen hadde fremmet innsigelse mot det alternativet til nytt Sotrasamband som Bergen kommune og Fjell kommunen går inn for, nemlig alternativ F.

Dette alternativet innebærer bygging av ny firefelts bro noen hundre meter sør for eksisterende sotrabro.

Irritasjon og skuffelse

Innsigelsen ble møtt med irritasjon og skuffelse fra politikere i de to kommunene.

Nå viser det seg at Fylkesmannens nei til firefelts bro ikke er så bastant likevel. Broalternativet aksepteres dersom to av feltene forbeholdes Bybanen.

— Kan trekke innsigelsen

Det fremkommer i en pressemelding Fylkesmannen sendte ut i går kveld:

«Vi viser til vår uttalelse i brev datert 10.05.12 hvor det fremmes innsigelse til konsept F. Da det synes å ha oppstått misforståelser i tilknytning til denne uttalelsen, finner vi behov for å presisere at Fylkesmannen har innsigelse til ny firefeltsbro hvor samtlige kjørefelt er reservert for biltrafikk. Fylkesmannens innsigelse er altså knyttet til at ved en eventuell ny firefeltsbro, skal to av feltene forbeholdes bybane. Med en slik føring for ny firefeltsbro kan Fylkesmannen trekke innsigelsen til kommunedelplan for Sotrasambandet, delstrekning Kolltveit–Storvatnet.»