EIRIK DAMSGAARDRUNE CHRISTOPHERSEN eirik.damsgaard@bt.no

Opposisjonens opprop hadde ikke signaturene til Høyres fire representanter, og ble i tillegg nektet ført i møteprotokollen fordi den ikke stod på sakskartet.

Dermed fikk uttalelsen fra Ap, KrF, SV, Tverrpolitisk samlingsliste og Sp bare 17 av 35 stemmer.

— Vi har gitt vår melding til Terje. Det får holde, sier Høyres gruppeleder Børge Lunde til Bergens Tidendes nettutgave.

Selv om oppropet ikke har noen formell betydning for Søviknes, er stemmegivningen likevel et viktig signal fra Fremskrittspartiets alliansepartner i Os.

Får folkets støtte Folkets støtte til Søviknes har utvilsomt satt Os-politikerne under press. Blant osinger som har gjort seg opp en mening om saken, mener to av tre at Søviknes bør fortsette som ordfører.

Hos Frp-velgerne er støtten på overveldende 92 prosent. Det går frem av en meningsmåling som Opinion gjorde for Bergens Tidende i går.

Lunde slo før gruppemøtet fast at Høyre i prinsippet ønsket å stemme for mistillit, men at ordlyden i erklæringen måtte vurderes før partiet kunne ta en endelig avgjørelse.

Høyre kunne skaffet opposisjonen et flertall på 21 underskrifter for mistillit, uten at det ville fått noen formelle konsekvenser for Søviknes' posisjon. Forslaget ble ikke fremmet som en egen sak i kommunestyret tirsdag.

— Det er viktig for Høyre å ha et ryddig forhold til Frp og Søviknes. Vi føler vi har sagt det som trengtes å sies. Derfor var det helt unødvendig å undertegne disse to setningene fra opposisjonen, sier Jan Oddvar Gjerde, leder for Os Høyre. Han betegner erklæringen som «overflatisk».

Søviknes velger trolig under alle omstendigheter å vende tilbake som ordfører dersom statsadvokaten henlegger saken mot ham.

Kommunestyret valgte med knapt flertall på samme møte Fremskrittspartiets Gustav Bahus til fungerende varaordfører.

SV overrasket SVs gruppeleder Dag Westhrin er overrasket over den massive støtten til Søviknes i dagens meningsmåling i Bergens Tidende.

— Jeg hadde kanskje regnet med at 30-40 prosent fortsatt støttet Søviknes som ordfører, men folk har nok vanskelig for å ta avstand fra det han har gjort etter at de har sluttet så sterkt opp om ham, sier han.

Det er klare fronter mellom Søviknes sine tilhengere og motstandere, mener Westhrin.

— Enten er du mot Søviknes, eller så er du for Søviknes, sier han.

Søviknes-saken ble ikke drøftet under møtet i formannskapet i Os i formiddag.

— Det var ikke naturlig å ta opp saken i formannskapet. Ordføreren velges av kommunestyret, og derfor er dette det rette forum, sier Westhrin.

Bør politikerne ta hensyn til målingen? Et klart flertall av osingene mener Søviknes bør få fortsette som ordfører, viser en meningsmåling Opinion har gjort for BT. Bør mistillitsforslaget droppes av den grunn? Gi din stemme her og se hva de andre BT-leserne mener!Vi gjør oppmerksom på at nettmålingen ikke er en vitenskapelig meningmåling, men et ganske upresist stemningsbarometer. Les også: Folket ber Søviknes fortsetteAarebrot: - Ingen moralsk støtteHøyre: - Målingen gjør inntrykkSnekret mistillitserklæring mot Søviknes Søviknes til stengt dør

HØYRE AVGJORDE: Flertallet i kommunestyret i Os har fortsatt tillit til Terje Søviknes, etter at Høyre vraket opposisjonens erklæring. (FOTO: HELGE HANSEN)