Eiendomsskatt er en gullgruve for kommuner med store oljeinstallasjoner. Fem kommuner med færre enn 40.000 innbyggere mottar cirka 580 millioner kroner årlig i eiendomsskatt fra olje— og gassindustrien, ifølge Teknisk Ukeblad.

Kommuner som Øygarden, hvor gassen føres i land via rør på havbunnen, har håvet inn skattekroner for mer enn det som kan sees med det blotte øye. I Øygarden ligger både Kollsnes- og Sture-terminalene. Rørene som leder inn til disse anleggene, har vært belagt med eiendomsskatt.

Milliontap

Kommunen har krevd inn penger helt ut til territorialgrensen, som i 2004 ble utvidet fra fire til tolv nautiske mil. Nå vil regjeringen stoppe innkrevingen ved Øygardens ytterste skjær.

— Dette betyr et faktisk bortfall av eiendomsskatt for oss, sier ordfører Olav Martin Vik (TVØ) til bt.no.

I fjor regnet kommunen ut at inntektsbortfallet ville være mellom åtte og ni millioner kroner.

Finansdepartementet innser at noen kommuner nå vil tape skatteinntekter, «men at det må ha vært påregnelig at disse inntektene kunne falle bort på et senere tidspunkt som følge av en lovendring eller en lovavklaring», ifølge skatteproposisjonen.

- Prinsippsak

Kommunene Hammerfest, Øygarden og Tysvær er blant kommunene med de største inntektene fra eiendomsskatt på rørledninger.

De «hadde i 2008 frie inntekter godt over landsgjennomsnittet når en tar hensyn til eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter», skriver Finansdepartementet.

— Vi sitter igjen med mindre penger på bunnlinjen, men vi tåler det nok. Likevel er dette et snakk om prinsipp. De endrer forutsetningene for skatteinnkrevingen, sier Vik.

Kommunenes Sentralforbund var i høringsrundene imot å endre reglene for å innkreve eiendomsskatt på sjøbunnen. Men olje- og gassindustrien, samt vindmølleindustrien, var ikke overraskende positive til forslaget.

Heller selskapsskatt

Petter Osmundsen er professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger og NHH. Han mener at eiendomsskatt på petroleumsindustri kan være problematisk ved at den kan virke vridende. Blant annet kan man tvinge aktivitet til land selv om det ikke er lønnsomt.

— For noen år siden ble reglene for selskapsskatten endret, slik at all inntekt fra den ble tatt fra kommunene. Jeg mener at kommunene heller burde fått beholde noe av selskapsskatten, istedenfor at de skal kreve inn eiendomsskatt, sier Osmundsen.

Hadde kommunene fått beholde selskapsskatt, ville det gitt dem grunn til å satse mer på næringsutvikling, mener han.

Synes du kommunene bør få bestemme over egen sjøbunn? Si din mening!