Det sier sier informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

Derfor mener direktoratet at det ikke er grunn til å sperre av området eller gjøre noe annet for å hindre ferdselen og fiske før flere bunnprøver og prøver av fisk ved vraket er undersøkt.

Den tyske utbåten ble senket av en britisk ubåt 9. februar 1945. I mars i år ble den lokalisert av sjøforsvaret på 150 meters dyp.

Ubåten, U684, kan ha hatt en last med metallisk kvikksølv om bord. Då utbåten ble oppdaget tydet videobildene på at det ikke var noen lekkasjer fra den.

Men prøver tatt at et fjernstyrt undervannsfartøy 3. desember i år avslørt at det fantest kvikksølv i havbunnen. Prøvene ble tatt 50 meter fra ubåten.