• I plan- og bygningsloven er det ikke et krav at ambulanser skal kunne kjøre inn i parkeringshus.

EIRIK MELING

Det sier assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen i avdelingen for byggesaker ved Statens Byggtekniske Etat til Bergens Tidende. Etter åpningen av Klostergarasjen har BT satt søkelys på brannsikkerheten, det faktum at innkjørselen er så lav at ambulansene til Bergen Brannvesen ikke kan kjøre inn og at bårene i ambulansene ikke får plass i heisene. Fra brannfaglige konsulenter er det fremholdt at brannsikkerheten er helt på topp.

Pillgram Larsen slår fast at gjeldende lovverk ikke stiller krav om at bygninger utformes slik at ambulanser skal kunne kjøre inn i dem. Dermed er utformingen av Klostergarasjen ikke i strid med byggforskriftene på dette punktet.

— Ikke engstelig

— Klostergarasjen er spesiell fordi det er snakk om et anlegg som går seks etasjer nedover fra overflaten. Stiller det spesielle krav til de branntekniske løsningene?

— Nei. Byggforskriftene krever at bygninger skal tilrettelegges slik at brannvesenet skal komme til for å slokke brann. At brannvesenets røykdykkere kan komme til å måtte gå ned seks etasjer for å slokke en brann, gjør at det er vanskelig å tilfredsstille byggforskriftene når det gjelder branntekniske løsninger. For røykdykkerne vil en slik utrykning bli i ytterkant av hva de kan klare. Derfor må det tilrettelegges bedre for slokkingsinnsats i et slikt anlegg enn i et bygg ute i dagen, sier Pillgram Larsen.

— Ville du følt deg utrygg i bunnen av Klostergarasjen?

— Nei, jeg ville ikke vært engstelig for å sette fra meg bilen der, sier han.

Nye regler for heiser

— Både i Klostergarasjen og i mange boligblokker og kontorbygg kan ikke ambulansepersonell bruke heisene for å forflytte pasienter på båre. Er det i strid med byggforskriftene?

— Nei. Etter hvert som tallet på eldre er økende, må vi ta hensyn til det ved utformingen av bygninger. Blant annet når det gjelder heiser. I nær fremtid kommer det en del tilpasninger i bygningsloven. Ett av kravene vil være at nybygg utformes slik alle skal ha tilgang til alle bygg i Norge. Krav til størrelsen på heiser vil være ett av kravene. For offentlige bygg og bygg med arbeidsplasser vil det bli stilt et absolutt krav til dette i nybygg. For boligblokker vil man i en overgangsperiode forsøke å få til frivillige ordninger ved hjelp av finansiering i Husbanken, sier Pillgram Larsen.

Leder for ambulansetjenesten ved Bergen Brannvesen, Bjørn Sebak, sier til Bergens Tidende at det kan være et problem at ambulansene ikke kommer inn i garasjehus. Noen ganger står det om minutter for at liv kan reddes. Verdifull tid går tapt når ambulansepersonellet må løpe inn i anlegget.

- Må improvisere

— Vi kunne ønsket oss at de som planlegger garasjehusene bokstavelig talt hadde tatt høyde for at ambulanser kan kjøre inn og ut. Som det nå er, må vi løpe frem til pasienten og løse problemene med tilbaketuren på vei ut, sier Sebak.

— Er små heiser og trange inngangspartier i bygninger et problem for ambulansepersonellet?

— Ja, i alle bydeler har vi bygninger med arbeidsplasser, boligblokker og private hus som ikke er bygget slik at vi uten videre kommer inn og ut med pasientbåre. I slike tilfeller bruker vi en stol på hjul til å bringe pasienten ut til ambulansen i. Ofte må vi improvisere, og det er vi blitt flinke til. I ett ekstremt tilfelle måtte vi bruke Simon Snorkel for å løfte ut en ryggeskadet kvinne fordi vi ikke kom ned trappen med båren, sier Sebak.

Han hilser velkommen endringer i byggforskriftene om tilgjengeligheten til bygg og heiser.