— Dørene i tilfluktsrommene er ikke trykktette, og vi kan ikke utelukke at det vil kunne sive noe røyk inn i en nødssituasjon. Men størrelsen på rommene gjør at det neppe blir kraftig røykutvikling. Dessuten vil draget inne i tunnelen føre til at det meste av røyken vil forsvinne mot en av åpningene, mener Hegrenæs.

Han gir følgende kommentar til kravet i Fylkesmannens risikoanalyse om at alle jernbanetunnelene må sikres bedre mot brann:

— Det er helt greit å fremme et sånt ønske, men det koster penger. Og vi har ikke fått noen signaler fra myndighetene om midler til flere slike tiltak

Hegrenæs understreker at Jernbaneverket har fått på plass nødbelysning, skilting og radiosamband i flere av de lengste tunnelene, også den sterkt trafikkerte Ulrikstunnelen. Nå håper han at planene om dobbeltspor mellom Bergen og Arna snart ser dagens lys. - To tunnelløp vil bedre mulighetene for evakuering i en nødssituasjon, sier han.

Hegrenæs mener brannrisikoen i vei- og jernbanetunneler uansett ikke kan sammenliknes.

— Det er noe helt annet å kjøre inn i en veitunnel der kjøretøyer frakter store mengder bensin og diesel enn i en tunnel som for det meste trafikkeres med elektriske togsett, sier han.