— Vi følger nå situasjonen i Hordaland tett, sier Yngvar Åsholt, direktør for fylkesleddet i NAV sentralt.

Alarmklokkene gikk i september. Da fikk den nasjonale NAV-ledelsen vite at budsjettet i Hordaland lå an til å sprekke fullstendig.

— Vi iverksatte da en umiddelbar stillingsstopp, sier Åsholt.

Likevel fortsatte NAV Hordaland å ansette nye folk i midlertidige stillinger.

Vanskeligere enn ventet

  • Jeg har ingen god forklaring på hvordan det kunne skje, sier Åsholt.

— NAV-direktør Paal Fennell i Hordaland skriver at heller ikke han skjønner hvordan det kunne skje?

— Det er vel et bilde på at Paal Fennell har møtt større utfordringer enn både han og jeg ventet oss da han ble ansatt, sier Åsholt.

Han gjør det klart at NAV sentralt ikke har noen ekstra pott som avdelingen i Hordaland kan få hjelp fra.

— De må ta grep, og få ned antallet ansatte. Så må vi lage en plan for hvordan overforbruket kan dekkes inn, sier Åsholt.

Planen vil strekke seg over minst to år, ifølge direktøren.

Ikke slik i andre fylker

NAV sentralt mener Hordaland ikke har kommet urimelig dårlig ut når budsjettene er blitt satt opp. Det er heller ingen andre fylker som melder om tilsvarende budsjettsprekker nå.

— Det er ganske mye med 80 ansatte som de ikke har budsjett til. Det har nok vært et sterkt ønske om å få unna saker, og de har ikke hatt god nok oversikt over forbruket, sier Åsholt. Han er forberedt på at det kan bli nødvendig med «tunge og vanskelige grep».

— Samtidig må vi prøve å skjerme brukerne av NAV så godt som mulig, sier Åsholt.