Daglig leder Jan Otto Evjen i Bergen Bompengeselskap AS forteller dette til Bergens Tidende.

Reiselivsdirektør Ole Warberg lanserte ideen om gratiskjøring for turistene gjennom et intervju i BT. Både ordfører Herman Friele, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Liv Røssland stilte seg bak Warberg og ville gjøre det gratis for turister å kjøre forbi Autopass-stasjonene.

— Styret hadde stor forståelse for forslaget da saken ble behandlet på siste styremøte, forteller Evjen.

Mangler hjemmel

— Det er ikke hjemmel for at verken vi som selskap, eller kommunen åpner adgang for å la turistene få kjøre gratis. Vegdirektoratet har laget regler for Autopass-ordningen, der det blant annet er listet opp hvem som har fritak for betaling. Vi fikk henvendelse fra Veivesenet før møtet, der vi ble gjort oppmerksom på at vi ikke har rett til å gi fritak for andre enn dem Vegdirekatoratet allerede har pekt ut. Vi må forholde oss til dette regelverket og måtte derfor si nei til ønsket fra reiselivsdirektør Warberg og politikerne i Bergen, sier Evjen.

— Veivesenet er for øvrig ikke ferdig med å skilte den informasjon som er planlagt. Ingen ønsker at turistene skal føle seg som kjeltringer fordi de ikke får betalt for seg ved passering Autopass-stasjonene. De må få anledning til å betale for seg, og de skal bli informert om hvordan de skal gjøre det, sier Evjen.

Svindelrykter

— I et leserinnlegg i BT i går ble det påstått at det på Østlandet selges brikker som gjør at andre bilister blir belastet for passeringer?

— Liknende rykter er kommet oss for øret. Derfor har vi tatt dette opp med brikkeleverandøren Qfri og operatørselskapet Bro og Tunnelselskapet AS. De forteller at dette er en bløff. Hvis slike svindelbrikker forsøkes solgt, kan det være fordi noen kjeltringer prøver å selge falske brikker til godtroende kjøpere. Med tanke på alle de mulige svindelforsøk som kan gjøres med moderne teknologi, er både Qfri og Bro og Tunnelselskapet til enhver tid oppmerksom på mulighetene for at noen vil finne opp utstyr til å svindle folk med også på dette området, sier Evjen.

BOMMEN NED: Det blir ingen gratiskjøring for turister gjennom Autopass, slår daglig leder i Bergen Bompengeselskap, Jan Otto Evjen, fast.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ