ARNE COLLIANDER

— Det reagerer vi sterkt på, sier informasjonssjef Per Wiggo Richardsen i Det Norske Veritas.

Det er Sjøfartsdirektoratet som har gitt redningsvestfabrikanten Regatta lov til å fortsette salget av de omstridte redningsvestene til både eksisterende og nye fartøyer. Forutsetningen er at kjøperne blir gjort oppmerksom på at vestens godkjennelse er trukket tilbake, og at vesten må skiftes ut eller bygges om innen 1. juli neste år.

Svartelistet i EU

Den norske termiske vesten - som skal ha isolerende effekt - ble forbudt i England og Danmark for ett år siden. 21. mai i år ble de svartelistet av EU. En måned senere, etter nye tester, trakk Det Norske Veritas tilbake godkjennelsen av vesten Regatta Thermo Cruise. Rederiene fikk en frist på ett år til å bytte ut vestene. I alt er det mellom 60.000 og 70.000 slike vester på norske fartøyer.

Like fullt har fabrikanten Regatta fortsatt med å produsere og selge vestene.

— Vi reduserte produksjonen av vestene da godkjennelsen ble trukket tilbake. Vestene er godkjent frem til 1. juli neste år. Innen da vil vestene være oppgraderte og tilfredsstille alle krav, sier daglig leder Grethe Sunde i Regatta.

OK fra direktoratet

Hun understreker at fabrikken har Sjøfartsdirektoratets godkjennelse til å fortsette salget av de omdiskuterte vestene.

Vestene er fortsatt utstyrt med rattmerke med Det Norske Veritas' identifikasjonsnummer. Rattmerket fungerer som et internasjonalt godkjennelsesstempel.

— Vi mener at rattmerket burde ha vært fjernet. Det er direkte misvisende når dette merket følger vester som er i salg nå, sier informasjonssjef Per Wiggo Richardsen i Veritas.

Uenig

Veritas har gjort Sjøfartsdirektoratet uttrykkelig oppmerksom på at dette bryter med grunnleggende bestemmelser i skipsutstyrsforskriften. Direktoratet er uenig, og vil ikke pålegge Regatta å fjerne rattmerket. Det Norske Veritas vurderer nå å klage uenigheten inn for Samferdselsdepartementet.

— Vestene er produsert slik at rattmerket ikke kan fjernes eller overmales, sier avdelingsdirektør Sigurd Gude i passasjerskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet.

Dette blir bekreftet av Grethe Sunde i Regatta. Dersom Regatta produserer flere termiske vester enn de har på lager, føler Gude seg trygg på at de blir laget uten rattmerke.

«Firkantet»

— Vi ser på det som pedantisk, firkantet og unødvendig byråkratisk når Veritas reagerer på at vestene fortsatt selges med rattmerke, tilføyer avdelingsdirektøren.

Han viser videre til at direktoratet forutsetter at Regatta opplyser rederiene om at rattmerket på vestene er trukket tilbake. Sjøfartsdirektoratet holder fast ved at de termiske vestene fra Regatta er de beste som finnes på markedet for norske farvann.

— Vi er dessuten inne i en overgangsfase. Innen neste sommer skal både vester av denne typen som er i bruk, og som skal produseres senere, bygges om, slik at de tilfredsstiller alle krav, sier avdelingsdirektør Gude.