Bare i løpet av søndagen rykket politiet ut syv ganger for å jage turgåere vekk fra usikre, islagte vann.

— Det er særlig på Nordåsvannet og Apeltunvannet folk prøver seg med å gå på isen, men det er ikke trygt, sier operasjonsleder Kjell-Tore Aarnæs ved Hordaland politidistrikt.

De eneste islagte vannene som er trygge er:

Skomakerdiket

Søylevann

Tranevann

Haukelandsvatnet er kun trygg i avmerket område ved Nygårdsvik.

<b>IKKE TRYGG: </b>De fleste steder er ikke isen trygg. Dette bildet ble tatt i 2004 på Tveitevannet.
PÅL BENTDAL