Ifølge NRK Hordaland vil verken Frp, Arbeiderpartiet, Høyre eller KrF støtte et forslag om gransking. Til sammen har de 49 av de 67 representantene i bystyret.

— Jeg kan ikke se at det er grunnlag for de påstandene som Dahle kommer med. Og det er det samme som at vi ikke kan støtte et slikt forslag når vi ikke finner noe grunnlag for påstandene, sier Liv Røssland (Frp) til NRK.

Heller ikke Kristian Helland fra KrF synes saken trenger en gransking.

— Det er naturligvis umulig for meg å uttale meg om det kan ha skjedd noe internt i Høyre, men ut fra det som er kommet frem i mediene tyder ingenting på at det er behov for noen gransking, sier Helland, som beskriver salget av Slaktehustomten som «en grei og skvær prosess».

Alle partiene gikk inn for at Westfal-Larsen-Gruppen fikk tilslaget i 1999.

Torstein Dahle sier til NRK at RV vil undersøke om det finnes andre muligheter for å forfølge saken.