I sjøkanten på Nappane planlegger Lindås Utbyggingsselskap å bygge 215 leiligheter og 56 hytter. Spaden skulle stikkes i jorden for første byggetrinn like over sommeren, og det med kommunens utvetydige støtte. Det fremkommer i flere intervju med ordfører i Lindås Tove Brandvik.

Usikre

Men etter et møte med fylkesmannen i går, har kommunen fått kalde føtter.

— Vi ser at prosjektet skiller seg ganske mye ut fra den reguleringsplanen vi vedtok for 16 år siden, sier ordføreren til Bergens Tidende.

Det var Jens Lorentzen som første gang lanserte planene for en storutbygging på Nappane. Den gang skulle det bygges sjøbodliknende hus med leiligheter på timeshare basis. Til prosjektet skulle det ligge en rekke reiselivsarbeidsplasser.

I reguleringsplanen som Lindås kommune vedtok den gang, ble det satt klare begrensninger med hensyn til utforming av bygget og byggehøyder. Hele den 600 meter lange strandsonen skulle gjøres tilgjengelig for alle gjennom bygging av en strandpromenade.

Ifølge naboene er enkelte av byggene i det nye prosjektet på Nappane opp til ti meter for høyt. Taket er flatt. Byggene skal stå på pæler langt uti vannet slik at det ikke blir mulig med noen strandpromenade.

Protesterte

Naboene har lenge håpet at det ikke skulle bli noen utbygging.

— Det som nå kommer, er blitt noe helt annet enn det vi var lovet. Her skulle det komme arbeidsplasser. Dette er jo bare leiligheter som etter min mening passer bedre inn i byen enn her ute på Nappane, sier Rasmus Titland.

— Har du betalt fire millioner kroner, slik enkelte av leilighetene skal koste, har jeg ingen tro på at de vil ha vanlige folk rekende rundt sjølinjen sin, legger han til.

Titland er en av dem som er redd for biltrafikken. Den svært smale og svingete veien ned til Nappane er på ingen måter bygget for trafikkbelastningen fra 270 fritidsenheter.

Helge Tystad har hytte vegg i vegg med prosjektet som utbyggerne har gitt navnet Alverstraumen Brygge.

— Jeg hadde ingen store innvendinger til det opprinnelige prosjektet. Vi må tåle utbygging, men det som nå kommer ligger utenfor de opprinnelige byggegrensene, det er for dominerende og dessuten føler jeg at det ikke passer helt her. Det blir vel mye Aker Brygge, sier Tystad.

Et års forsinkelse

I et omfattende notat har han protestert mot første byggetrinn på 45 leiligheter. 75 prosent av disse leilighetene skal ifølge Bergensavisen alt være solgt av Aktiv Eiendomsmegling. Dersom hele prosjektet realiseres, er den samledes salgssummen bortimot en milliard kroner

Spørsmålet er om det noen gang blir bygget. Kommunen hadde lagt opp til at utbygger skulle kunne gjennomføre byggeplanene som en mindre vesentlig reguleringsendring. I månedsskiftet september/oktober får kommunen vite om departementet er enig.

— Dersom departementet kommer til at denne endringen er for stor, må det en helt ny behandling av reguleringsplanen med høring og det hele, sier ordfører Tove Brandvik.

Da blir i hvert fall ikke første byggetrinn innflyttingsklart til neste sommer. En saksbehandlingstid på et år er ikke urealistisk.

Lillebø, Jan M.