- Det er ikke én skole i Vaksdal jeg ville vært flau over å vise frem, sier Vaksdal-ordfører Eirik Haga.

BT skrev i går at 91 skoler i Hordaland mangler helseverngodkjenning. Vaksdal er en av kommunene der ingen av skolene er godkjent. Ordføreren mener likevel tilstanden på de fem skolene er bra.

- Vi kjører på med vedlikehold på alle skolene, og har kommet så langt at vi har fått ventilasjonsanlegg på samtlige skoler. I tillegg har vi begynt å skifte ut og oppgradere toaletter, sier Haga.

Godkjenning i år

Han regner med at Stanghelle skule og Stamnes skule vil bli godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern i løpet av året.

- Hvorfor er ingen av skolene i kommunen godkjent i dag?

- Vi hadde en gjennomgang i 2002, som ga oss en del utfordringer, og vi gikk i gang med dem. I 2009 tok vi kontakt med gruppen i Bergen som jobber med forskriften, og da var det andre ting som ble vektlagt enn i 2002.

Ordføren opplever godkjenningsprosessen som å jobbe mot bevegelige mål.

- I 2009 hadde vi tilsyn på Stanghelle og Stamnes skoler, da hadde vi installert nytt ventilasjonsanlegg. I etterkant har vi gjort støyreduserende tiltak, senket taket og isolert over hele skolen. På Stanghelle var det for høye radonverdier i to rom, det har vi gjort noe med, sier Haga.

- Kartlegging viktigst

Han regner med at Stanghelle skule blir godkjent når de får tatt nye radonmålinger.

- På Stamnes har vi igjen å skifte gulvbelegg, og det vil bli gjort i skolenes sommerferie.

- Hvor viktig mener du det er med godkjente skoler?

- Jeg synes det er viktig, men når det kommer inn i en statistikk, kommer ikke hele sannheten frem. Det viktigste er å få en kartlegging over hva som må gjøres, og så må en gjøre tingene. Det er vi godt i gang med.

Hva mener du om skoletilstanden i Hordaland? Si din mening!