— Partiklene i støvet du ser er så store at de blir stoppet i de øvre luftveiene. Støvet er ekkelt og ubehagelig, men ikke farlig. Det er de ørsmå partiklene du ikke ser som går ned i lungene, som er farlige, sier professor Per Bakke ved Lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Astma- og kols-pasienter blir verre når luftforurensningen øker. Men det er avgasser fra bilene de blir dårligere av.

Alt saltet som er pøst ut på veiene i vinter, påvirker heller ikke lungene.

— Det ødelegger skotøy og biler, men har ingen farlige avgasser, sier Bakke.

— Så kjapp kosting og spyling av veiene er ikke nødvendig?

— Estetisk sett kanskje, men for lungehelsen sin del er det ikke nødvendig, sier Bakke.

Folk som bor langs store innfartsårer har ifølge Bakke mer luftveisplager og nedsatt lungefunksjon. Sykehuset har den siste tiden ikke hatt flere innleggelser av astmatikere eller kols-pasienter som følge av de tørre, støvete forholdene. De pleier å få det verre på kalde, fine dager når luften står stille i bergensgryten.

Nettsidene til Norsk institutt for luftforskning måler blant annet konsentrasjonen av svevestøv, de ørsmå partiklene vi ikke ser. Oversikten viser at det var lite svevestøv i Bergen i går. Men dagen før, onsdag, var det mye svevestøv i Bergen. Mengden lå likevel godt under grenseverdien for hva som er akseptabelt. Prognosen for de neste dagene er lovende med tanke på luftkvaliteten.