Ledelsen i Kriminalomsorgen region vest frykter at bemanningssituasjonen fører til at fangene tar over styringen i fengslene.

— Resultatet blir at sterke innsatte tar over og kan skape allianser, komme med trusler og drive pressvirksomhet mot andre innsatte, sa direktør Ketil Evjen i Bergen fengsel til BT lørdag.

I kveld hadde statssekretær Terje Moland Pedersen et møte med ekspedisjonssjefen i Justis— og politidepartementet om situasjonen.- Vi har hatt en gjennomgang på avdelingen og kommet fram til at vi ikke er enig i måten ledelsen i Kriminalomsorgen region vest leser budsjettene sine på, sier han.

Departementet vil nå gå gjennom budsjettet sammen med ledelsen på Vestlandet.

— Vi mener situasjonen ikke er så ille som de vil ha det til. Det er vanskelig å forstå hvordan de har kommet fram til dette ettersom det er vekst i budsjettet i år. Nå gjenstår det å se hva som kommer ut av gjennomgangen, sier statssekretæren.

Lover å undersøke

I resultatrapporten for 2009 advarer ledelsen i Kriminalomsorg region vest om konsekvensene av lavere bemanning;

«Ved mindre tilstedeværelse av ansatte (...), kan det lettere dannes «subkulturer» blant innsatte, og muligheten for uønskede hendelser kan øke».

Da bt.no snakket med statssekretæren onsdag understrekte han at han ville følge opp saken.

— Det er klart at dette er alvorlige signaler, som vi er nødt til å ta alvorlig, sier Moland Pedersen.

— Hvis det som beskrives er en virkelighet må vi sette oss ned og ta en alvorlig runde i departementet på hvordan vi skal håndtere dette, sier statssekretæren.

Advarer mot kutt

Leder for Kriminalomsorgen region vest, Per Sigurd Våge, uttalte i BT lørdag at han ikke utelukker oppsigelser på grunn av trangere økonomiske rammer.

Ifølge Våge har regionen nemlig 12 millioner kroner mindre å rutte med i år.

— Selv med en videreføring av vårt nivå for 2009 ville dette blitt krevende. Når vi nå får en enda strammere situasjon i 2010, blir det dramatisk, sa Våge til BT lørdag 6. februar.

Statssekretær Moland Pedersen kjenner seg ikke igjen i Våges beskrivelser av situasjonen.

— Det er ikke kjent for meg at det er noen kutt for region vest. Det er vekst i Kriminalomsorgens budsjett for 2010. Så hvordan eller hvorfor dette oppstår, må jeg få lov til å sjekke opp i, sier Moland Pedersen.

Politiet, tillitsvalgte i fengslene og ledelsen i Kriminalomsorgen på Vestlandet advarer alle mot de samfunnsmessige konsekvensene av å redusere oppfølgingen av de innsatte.

— Lang vei å gå

Innsatte i fengslene i region vest tilbrakte i 2009 i snitt én av fem dager helt uten noen form for organisert aktivitet.

Samtidig viser en forskningsrapport som ble lagt frem tirsdag at mindre enn halvparten av de innsatte utdanner seg mens de er i fengselet.

— Vi har fortsatt mye ugjort i norske fengsler i forhold til å få på plass en straffegjennomføring som motvirker kriminalitet, og gjør at de innsatte har en fair sjans til å greie seg når de kommer ut, sier Moland Pedersen.

Han sier departementet ønsker seg en bedre tilrettelegging av undervisningstilbudet i fengslene.

— Vi har mer enn doblet innsatsen på de fire årene vi har vært i regjering, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier Moland Pedersen.