• Spørsmålet om Tor Berthelsens inhabilitet er ikke avgjort en gang for alle, sier jusstipendiat Camilla Bernt-Hamre.

— Lagmannsretten kunne ikke kommet til et annet resultat. Kommunen har favnet for vidt når de har bedt om at Berthelsen blir erklært inhabil i alle saker sier Camilla Bernt-Hamre, stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hun påpeker at kommunen kan oppnå målet sitt om at saker der kommunen er part ikke skal behandles av Berthelsen.

— I neste sak der kommunen er part og Berthelsen er satt opp som dommer kan de argumentere på en annen måte, og få frem at et generelt motsetningsforhold mellom Berthelsen og kommunen gjør at han ikke bør behandle saken. Dersom de får medhold i en sak, vil det være vanskelig å se bort fra denne avgjørelsen i senere saker, sier Bernt-Hamre.

Hun mener det er riktig at loven forholder seg til enkeltsaker, og at man ikke kan utelukke dommere for evig tid.

— Ta for eksempel dette Giardia-forholdet. Kommunen og Berthelsen kan jo komme til et forlik og få et godt forhold igjen. Derfor kan spørsmålet om inhabilitet neppe avgjøres for all fremtid. Poenget er at ting kan endre seg, sier Bernt-Hamre.