Fredag kunne en fornøyd Lise Wergeland Strømmen i Torget i Bergen presentere planene for torghandlerbygget. Men etter at fylkesmannen har varslet lånestopp i Bergen, tyder alt på at spaden neppe blir stukket i jorden i år.

En liste finansbyråd Henning Warloe, fikk fra administrasjonen fredag viser at svært mange høyt prioriterte tiltak kan bli utsatt i minst et år. Det gjelder:

  • 17 millioner kroner som er satt av til bofellesskap for psykisk utviklingshemmete.
  • 35 millioner kroner til bofellesskap for psykiatriske pasienter.
  • Skoletilbygg på Kalvatræet, Garnes, Hordvik og Paradis skoler.
  • Fire millioner til midlertidige skolepaviljonger.
  • Inneklimatiltak i skolen for 25 millioner kroner. Det må søkes om dispensasjon for utsettelse.
  • Arbeidsmiljøtiltak for to millioner kroner som er kommet etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

For flere av investeringene risikerer kommunen å tape store statstilskudd. Det gjelder blant annet FYSAK-hallen, der staten bidrar med halvparten av de 25 millioner kronene hallen vil koste. Det gjelder også bofellesskap i psykiatrien der staten er en viktig bidragsyter.

— Vi mister også tilskudd til Enøk-tiltak for fire millioner kroner. Tiltak som er kan tjenes inn på tre år gjennom reduserte oppvarmingsutgifter, sier Warloe.

Innenfor kultur kan de 3,2 millioner kronene som er satt av til opprusting av Schjøtstuene ryke. Det samme kan og pengene til kystkultursenteret i Sandviken der fiskerimuseet skal inn.

Bislett Games rammes ikke. Der startet arbeidet i desember, og arbeid det er inngått kontrakter på, stanses ikke av fylkesmannen.