Lillestrøm

SV-landsmøtet sier nei til innføring av eksklusjonsparagraf, og vedtaket ble gjort med klart flertall.

SV sa også nei til innføring av karenteneperiode for nye medlemmer. Formålet med forslaget var å hindre kupplignende aksjoner i fremtiden.

En av hovdårsakene til at saken kom opp på landsmøtet, er kaoset i Bergen SV i 2009 da bystyremedlem Amir Payan og hans støttespillere ville melde inn et syttitalls personer i partiet ved starten av møtet.

Diskusjonen om eksklusjonsparagraf og innføring av karenstid gikk høyt.

— Det er ingen menneskerett å være medlem av SV, sa nestleder Audun Lysbakken.

— SV skal være et antiautoritært parti, men fravær av spilleregler er ikke alltid det mest demokratiske. Erfaringene fra Bergen er verdt å lytte til. Vi bør ha regler som ikke gjør det mulig å endre maktbalansen i et parti ved inngangsdøren, sa han.

Han støttet innføring av karantenetid, i likhet med de aller fleste av delegatene fra Bergens-partiet. Forslaget til vedtekstsendring som krevde to tredjedels flertall falt imidlertid med relativt klar margin.

En av dem som støttet både innføring av eksklusjonsparagraf og karenstid for nye medlemmer, var tidligere sekretær i Bergen SV, Kjartan Haugsnes. Hvis eksklusjonsparagrafen hadde blitt vedtatt, kunne partimedlemmer som over «lengre tid har sabotert partiets arbeid lokalt, regionalt eller sentralt», ha blitt sparket ut av partiet.

Flere landsmøtedelegater fra Bergen gikk på talerstolen og fortalte om erfaringene de hadde med kuppforsøk de siste par årene.

— Mange av dere i salen har sluppet kuppforsøk, men noen av oss har slitt med dette i årevis. Partiet må beskyttes mot slike aksjoner, sa Simen Willgohs.

Begrepet eksklusjonsparagraf vekker sterke følelser i SV, og flere av veteranene minnet om at Sosialistisk Venstrepartis forgjenger SF oppstod etter masse-eksklusjon fra Arbeiderpartiet i 1961. Historiske revolusjonære størrelser som Lenin, Rosa Luxemburg og Trotskij ble også hentet frem fra glemselen under debatten.

Diskuter saken under: