• Dette er verste stedet vi har bodd, sier Sissel Skogheim.

Se bildeserie i vinduet over

Snart to år er gått siden myndighetene sa boforholdene i Vestlundveien var ulovlige. Nå sender politikerne saken videre til Fylkesmannen, og mer saksbehandling.

Mattilsynet slår fast at det ikke er egnede lokaler for katter. Fagetaten for byggesaker slår fast at bygget ikke er regulert på riktig måte. Men fremdeles bor det mennesker i Vestlundveien.

— Om noen dager er det slutt. Da kommer vi oss endelig bort herfra, sier Sissel Skogheim.

«Ingenting kan sammenlignes»

Sammen med Stig Erik Bjørge har hun bodd i bygget nærmere et år.

  • Det er helt forferdelig her. Dette er det verste stedet jeg har bodd. Jeg har bodd i brakkebyer landet over, men ingenting kan sammenlignes med dette, sier Bjørge.

BT skrev i midten av oktober om de uverdige boforholdene i bygget i Fyllingsdalen (les saken). Barnefamilier bor sammen med tunge rusmisbrukere, og bosset fløt i lokalene. Bygget er en av de hyppigst besøkte adressene til politiet, og byrådet ønsker at bruken av bygget skal stenges.

Eierne av bygget har klaget på avgjørelsen, og på torsdagens møte i byutviklingskomiteen skal saken opp.

— Vi har ikke startet behandlingen av saken ennå. Slik den foreligger nå så bestrider eieren at dagens bruk er ulovlig, men det ser da vitterlig ut som om fagetatens meninger er i tråd med plan- og bygningsloven, sier komitéleder Dag Skansen (H).

Stopper ikke opp

Fagetaten har bedt om at utleien av boliger i bygget blir stoppet. De har også ilagt eieren en mulkt på 70.000, samt innført dagmulkter på 1000 kroner for hver dag utleien fortsetter. Totalt er mulkten oppe i rundt 300.000 kroner den dagen bystyrepolitikerne behandler saken.

Opprettholder de vedtaket til byrådet, er derimot ikke saken ferdig. Den blir så sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Dermed kan det ta lang tid før bygget stenges ned, til tross for at en rekke fagetater mener det er ulovlig. Skansen sier det er opp til fagetaten å foreslå hva som skal gjøres i mellomtiden.

— Det er en vurdering de tar i forhold til alvorlighetsgraden i saken. Det vil gjelde forhold som går på sikkerhet, og jeg vil ikke tro det er veldig usikkert å bo der, sier han.

Dersom det er uverdige boforhold mener han andre enn byggesaksetaten burde vært inne i bildet.

— For komité for byutvikling handler denne saken om søknadsprosessen og om denne har vært riktig,

Flere avvik

En rekke andre etater har vært på befaring i lokalene, og levert negative rapporter:

Mattilsynet inspiserte lokalene i november 2009. De konkluderte med at lokalene ikke var egnet for dyrepensjonat.

Bygningsmyndighetene var på befaring i januar 2010 og konstaterte en rekke ulovligheter på eiendommen.

I januar 2011 var bygningsmyndighetene på ny befaring, etter anmodning fra Bergen Brannvesen. De konstaterte på ny ulovligheter, og påla eier at bruken av bygget skulle stanse.

I fagnotatet står det ingenting om hvorvidt Helsevernetaten har vært på befaring. Forholdene BT møter i en rundtur gjennom bygget tilsier at de burde det. En intens stank fra avføring fyller toalett og dusj og gangen utenfor. Inne på toalettet ligger det dritt på bakken. Fluene samler seg i rommene. Skogheim sier hun så langt det går unnlater å bruke «fasilitetene».

— Det er ikke engang lås på dørene til toalettene og dusjen. Dette er egentlig helt utrolig, man kan ikke bo her, konstaterer hun.

BT har vært i kontakt med huseier Thomas Jensen. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.