— Prognosene er for usikre til at vi vil iversette datokjøring nå. Vi følger utviklingen fortløpende. Kommunen gjør en ny vurdering tirsdag morgen etter varsel fra Meterologisk institutt. Da blir det snakk om å innføre eventuell datokjøring fra onsdag, sier byråd Henning Warloe.

Været avgjør

Siste fredag varslet byråden at det kunne bli innført datokjøring for bergensbilistene fra tirsdag morgen. Nå viser værmeldingen at været ikke blir slik at det såkalte lokket vil legge seg i morgen.

— Vi vil gjøre en ny vurdering tirsdag morgen, skriver Henning Warloe i en pressemelding. Kommunen innfører flere tiltak når det er fare for dårlig luftkvalitet. De behandler vegen for å redusere svevestøv, skip anmodes om å flytte fra Bergen havn i tillegg til at kommunen går ut med helseråd.

Datokjøring blir aktuelt når høy forurensning ser ut til å vare i tre dager eller mer.

Mindre sannsynlig

Hos Vervarslinga på Vestlandet er de mer usikre på om det blir lengre perioder med dårlig luft i Bergen denne uken.

— I morgen er det et nedbørsområde som kommer inn mot kysten, og muligens kommer det nedbør også i Bergen. Det vil i så fall være bra for luftkvaliteten. Det kommer også en del skyer som vil redusere inversjonen som skaper forurensningen, sier vakthavende meteorolog Mette Skjerdal.

Hun er også i tvil om det blir tre dager med sammenghengende høy forurensning videre.

— Onsdag ligger det an til klart og fint vær, noe som kan gi høyere forurensning. Men det er også mulig det kan komme inn noe nedbør på kysten. Torsdagen ser det også ut til at været blir fint, og følgelig er det fare for mer forurensning. Men fredag ser det ut til at temperaturen vil stige, og vi får mer skyer. Det er begge faktorer som tilsier mindre forurensning. Men disse prognosene er usikre, sier Mette Skjerdal.

Byutviklingsråd Henning Warloe
Elias Dahlen