— Jeg reagerer på at de tar fra oss fullmakter og vil instruere oss om å legge ned Trengereid skole, sier bydelsleder Erling Mjelde i Arna.

Her hadde bydelen satt i gang en prosess som skulle munne ut i avgjørelse senere i høst. Derfor opple-ver han forslaget som en demokratisk trøkk i trynet og er veldig skuffet.

Han ser frem til ny helseheim med 40 nye plasser. Kulturhuset i sentrum ligger inne. Hvordan Arna skal takle videre økning i befolkningstallet vet han ikke. Kommunale planer er ennå ikke klare.

— Jeg vil berømme de som jobber i kommunen i Arna. De har tatt innstrammingene på strak arm. De gjør en svært god jobb. Nå må vi ikke få flere trøkker, sier Erling Mjelde.