KJETIL LINDE HOLO

Dette kom frem da komité for helse og sosiale tjenester inviterte til åpen høring om psykisk utviklingshemmede i går. Høringen fortsetter i dag klokken 13.

— 60 utviklingshemmede med akutt behov for bolig står uten tilbud. Er ikke det en hån mot foreldrene? var et av mange spørsmål fra salen.

De fremmøtte fikk høre blant annet byråd Trude Drevland og kommunaldirektør for helse og omsorg Finn Strand snakke om kommunens planer for de utviklingshemmede i Bergen.

Drevland sa de ikke regner med å kunne gi et boligtilbud til alle med akutt behov før i 2013. Det falt ikke i god jord.

— Hva skal vi med utviklingshemmede barn gjøre, når de er blitt for gamle til å gå på skolen? Må vi da slutte å jobbe? lurte Bente Heggø Olsen, mor til et utviklingshemmet barn.

— Det er ikke slik at de som venter på bolig i dag vil få det i 2013. I gjennomsnitt blir tolv med akutt behov tildelt bolig årlig, mens nye tolv kommer til, svarte Drevland.

Flere foreldre uttrykte sin skepsis til bruken av ufaglærte i omsorgsyrker:

— Jeg forventer at min sønns engelsklærer kan engelsk. Kan jeg ikke forvente at min autistiske datter får faglært hjelp? var et av spørsmålene.

— Jo. Vi har som mål at 90 prosent av dem som arbeider innenfor dette området skal ha relevant utdanningsbakgrunn, svarte Finn Strand.

Komité for helse og omsorg var til stede under hele høringen. Også komitémedlemmene ønsket å stille spørsmål til talerne.

— Jeg foreslår at vi gir spørsmål fra salen førsteprioritet, nå som vi har anledning til å lytte til dem det virkelig gjelder, sa møteleder Liv Røsseland.

I dag skal rådgiver for Fylkesmannen Torill Vebenstad snakke om hvordan de vurderer tilbudet til utviklingshemmede i Bergen kommune. Hun begynner klokken 13.15. Styremedlem Tom Skauge i Norsk Forbund for Utviklingshemmede skal snakke klokken 16.15. Fra 18.00 til 18.45 er det satt av tid til innlegg fra salen.